Việc làm giấy tờ cho chó con không hề đơn giản và cần rất nhiều thời gian nay PôPô Phốc Sóc xin gửi đến toàn thể anh chị em yêu chó dịch vụ làm giấy tờ cho chó con chỉ áp dụng cho dòng chó phốc sóc và chó được phối giống với chó bố có đầy đủ giấy tờ của trại.

Dịch vụ làm giấy tờ cho chó Phốc Sóc

Dịch vụ làm giấy tờ cho chó Phốc Sóc

I. Quy định làm giấy khai sinh cho chó con

1. Cấp giấy khai sinh cho các con chó thuần chủng sinh sản tại Việt Nam

1.1. Chó bmẹ là chó thun chng

Trường hợp chó bố mẹ là các cá thể chó thuần chủng, được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận, các cá thể chó con sẽ mặc nhiên được công nhận là chó thuần chủng và được cấp khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

– Không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.

– Không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

+ VKA chỉ cấp khai sinh cho các cá thể chó con thoả mãn yêu cầu trên và chủ nuôi chó có các xác nhận về việc phối giống theo quy định về nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận. Đồng thời, đàn chó con phải được sinh ra sau ngày VKA xác nhận khai sinh của chó mẹ.

+ Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gố

+ Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

2. Chó bố mẹ là chó không thuần chủng thuộc một giống chó đã được công nhận.

Đối với trường hợp chó bố mẹ thuộc một giống chó đã được công nhận nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận là chó thuần chủng. Chó con sẽ được cấp giấy khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

– Các cá thể chó bố mẹ đã tham gia các cuộc thi do VKA tổ chức và được giám khảo đánh giá là “rt tt” trong 3 cuộc thi khác nhau trong vòng 2 năm liên tục. Các chứng nhận đánh giá của chó bố mẹ là bằng chứng bắt buộc phải có khi chủ chó đề nghị cấp khai sinh cho đàn chó con.

– Chó bố mẹ và chó con phải được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận.

+ Chó con không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.

+ Chó con không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

=>Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gố

=> Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

3. Các hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy khai sinh cho chó con.

– Bản thông tin về việc phối giống: Gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày phối giống lần cuối, kèm theo bản sao (không cần công chứng) giấy khai sinh của chó mẹ và chó bố hoặc bản sao các chứng nhận các thành tích / mức độ đánh giá của chó bố mẹ trong các cuộc thi.

– Bản thông tin về đàn chó con: Gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Đơn xin cấp khai sinh cho chó con: Gửi trong vòng 30 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Việc chấp thuận các trường hợp gửi chậm hơn thời hạn quy định này sẽ do phụ trách các chi hội, hoặc chủ nhiệm các CLB thành viên của VKA, hoặc Tổng thư ký VKA quyết định.

Xem đực phối giống chó phốc sóc để có cơ hội làm được giấy khai sinh cho chó con

II. Các mức phí áp dụng

– Các loại phí liên quan đến xác nhận và cấp mới khai sinh cho chó là một phần trong các nguồn thu của VKA, dùng để trang trải các chi phí hoạt động và tổ chức các sự kiện của VKA.

– Trong trường hợp có thay đổi về mức phí, mức phí mới sẽ được công bố trước khi áp dụng là 30 ngày và không có hiệu lực hồi tố đối với những hồ sơ đã đệ trình lên VKA trước ngày áp dụng mức phí mới.

– Mức phí này được quy định áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2009 như sau:

 

Các loại phí

Các giống chó nước ngoài Các giống chó bản địa của Việt Nam
Phí xác nhận khai sinh 400.000 VNĐ Không áp dụng
 Phí cấp mới khai sinh cho chó con  200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Phí dịch vụ làm hộ giấy khai sinh 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ